Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

 

 

PFRON WYDŁUŻA TERMINY NA SKŁADANIE WNIOSKÓW I REALIZACJĘ PROGRAMU „POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POSZKODOWANYM W WYNIKU ŻYWIOŁU LUB SYTUACJI KRYZYSOWYCH WYWOŁANYCH CHOROBAMI ZAKAŹNYMI” W MODULE III.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że w dniu 30 października 2020 roku Zarząd PFRON podjął uchwałę 76/2020 zmieniającą dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Przyjęte przez Zarząd PFRON zmiany wprowadzone zostały z mocą obowiązywania od dnia 3 kwietnia 2020 r.

Decyzja Zarządu PFRON obejmuje:

  • wydłużenie terminu składania wniosków do dnia 16 listopada 2020 r. przez osoby niepełnosprawne do realizatorów programu wniosków o dofinasowanie w ramach modułu III (obecnie obowiązuje termin 15 października 2020 r.),

  • wydłużenie terminu składania wniosków do dnia 30 listopada 2020 r. przez realizatorów programu do PFRON zapotrzebowań na środki w ramach modułu III (obecnie obowiązuje termin 2 listopada 2020 r.),

  • wydłużenie okresu na jaki może zostać przyznane świadczenie do maksymalnie 5 miesięcy (dotychczas nie mógł być dłuższy niż 3 miesiące).

W związku z podjętą decyzją zmodyfikowany został wzór załączników nr 1 oraz 3 do „Kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących w 2020 roku realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” zgodnie z powyższymi zmianami.

Serdecznie zapraszamy do udziału w programie.

 

                Zachęcamy do składania wniosków w  systemie SOW

                  Moduł III nie wymaga dodatkowych załączników,

                wypełniamy i wysyłamy tylko wypełniony wniosek


 Załączniki do komunikatu:

 

 

 


INFORMACJA

 

Informujemy, że w ramach działalności Punktu Interwencji Kryzysowej

w sytuacjach wyłącznie pilnych jest możliwość otrzymania wsparcia

psychologicznego (bez osobistego wstawiennictwa) dzwoniąc pod numer telefonu: 

 660 353 067  w godzinach od 12ºº do 15ºº

 

Dyżury pełnią również Prawnicy:

 

- w poniedziałki w godz. od 1600 do godz.1900

- w środy w godz.od 1600 do 1800

pod numerem telefonu : 609 602 393 

lub pisząc na adres e-mail: bbp1@wp.pl

oraz pod numerem telefonu : 532 253 469

lub pisząc na adres e-mail: macaronn@interia.pl

                                                                                                                        Dyrektor PCPR w Pyrzycach

                                                                                                                                   Barbara Sykucka

 

 

 

                      OGŁOSZENIE O OBSŁUDZE KLIENTÓW

 

 

 

W związku z sytuacją kryzysową związaną z wystąpieniem zagrożenia wirusem COVID-19, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach z dniem 16 marca 2020r. zawiesza bezpośrednią obsługę interesantów.

Drzwi wejściowe do budynku PCPR zostaną zamknięte. Dokumenty prosimy składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz elektronicznej.

 

Punkt Interwencji Kryzysowej działający w poniedziałki i środy w siedzibie PCPR będzie nieczynny do odwołania.

 

Prosimy kontaktować się z nami telefonicznie oraz mailowo, poniżej nr telefonu:

 

 

Kontakt:

telefon: (91) 88 74 120  w godź. od 7oo do 15oo  

fax: (91) 88 74 126,

adres mailowy : pcprpyrzyce@wp.pl

 

                                                                                         Dyrektor  PCPR w Pyrzycach

 

                                                                                                     Barbara Sykucka

 

 

 

 

Komunikat Dyrektora PCPR

 

Z uwagi na konieczność zastosowania środków ograniczających potencjalne możliwości

rozprzestrzeniania się koronowirusa Covit-19 uprasza się mieszkańców Powiatu Pyrzyckiego

o rezygnację z osobistego załatwiania spraw w PCPR.

Zachęcamy do korzystania z poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej i telefonów.

Jednocześnie informujemy, że termin składania wniosków o dofinansowanie likwidacji

barier architektonicznych,w komunikowaniu się i technicznych

ze środków PFRON zostaje przedłużony do 30 kwietnia 2020 r.

 

 

Kontakt:

telefon: (91) 88 74 120,

fax: (91) 88 74 126,

adres mailowy : pcprpyrzyce@wp.pl,

 

 

 

 

 

 

                                                                  Dyrektor PCPR w Pyrzycach

                                                                  Barbara Sykucka

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

Ruszył elektroniczny nabór wniosków w ramach programu "Aktywny samorząd" Moduł II

 

 

informuje, że z dniem 01.10.2019 r. rozpoczyna przyjmowanie wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, poprzez dofinansowanie lub refundację kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym:

 

1. opłata za naukę (czesne),

 

2. dodatek na pokrycie kosztów kształcenia,

 

3. dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.

 

 

 

UWAGA!

 

Termin przyjmowania wniosków w Module II dotyczącego roku akademickiego/ szkolnego 2019/2020 upływa z dniem 10.10.2019 r.

 

 

Wnioski można składać w wersji elektronicznej poprzez platformę SOW: https://sow.pfron.org.pl/ lub w wersji papierowej w siedzibie PCPR, przy ul. Młodych Techników 7.

Osoby, które zdecydują się na złożenie dokumentów przez system elektroniczny przygotowany przez PFRON oraz posiadający kwlalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP mogą otrzymać dodatkowo do 800 zł wsparcia.

 

Druki wniosków dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Pyrzycach przy ul. Młodych Techników 7 (czynne: poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00) na stronie internetowej PCPR w zakładce AKTYWNY SAMORZĄD oraz na platformie SOW.

 

Do złożenia wniosku w formie elektronicznej wymagany jest podpis elektroniczny lub profil zaufany na platformie ePUAP. W przypadku składania wniosku drogą elektroniczną poprzez platformę SOW załączniki należy pobrać i w formie scanu dołączyć poprzez platformę SOW

w trakcie składania wniosku.

 

Szczegółowe informacje dot. programu znajdują się na stronie internetowej www.pfron.org.pl. Portal informacyjny System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (SOW) znajduje się na stronie PFRON: www.portal-sow.pfron.org.pl

 

 

                              

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej, którym  w powiecie pyrzyckim jest

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach

 

poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

 

Jest wiele dzieci, które zostały okrutnie doświadczone przez los.Pomóżmy stworzyć im normalne dzieciństwo.

 

Jeśli chcesz przyjąć je do siebie i obdarzyć ciepłem rodzinnym i zapewnić opiekę i wsparcie rozważ możliwość utworzenia rodziny zastępczej.

Rodziny zastępcze mają zapewnione wsparcie finansowe ze strony PCPR związane z przyjęciem i utrzymaniem dziecka w rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej udzieli kandydatom na rodziców zastępczych wsparcia i wszelkich informacji w tym zakresie.

 

Więcej informacji w trakcie indywidualnej rozmowy z pracownikiem PCPR w Pyrzycach.

 

PCPR w Pyrzycach

 

ul.Młodych Techników 7

 

tel. 91 8874120

 

 

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Luty 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Imieniny