Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

 

 

 

 


INFORMACJA

 

Informujemy, że w ramach działalności Punktu Interwencji Kryzysowej

w sytuacjach wyłącznie pilnych jest możliwość otrzymania wsparcia

psychologicznego (bez osobistego wstawiennictwa) dzwoniąc pod numer telefonu: 

 660 353 067  w godzinach od 12ºº do 15ºº

 

Dyżury pełnią również Prawnicy:

 

- w poniedziałki w godz. od 1600 do godz.1900

- w środy w godz.od 1600 do 1800

pod numerem telefonu : 609 602 393 

lub pisząc na adres e-mail: bbp1@wp.pl

oraz pod numerem telefonu : 532 253 469

lub pisząc na adres e-mail: macaronn@interia.pl

                                                                                                                        Dyrektor PCPR w Pyrzycach

                                                                                                                                   Barbara Sykucka

 

 

 

                      OGŁOSZENIE O OBSŁUDZE KLIENTÓW

 

 

 

W związku z sytuacją kryzysową związaną z wystąpieniem zagrożenia wirusem COVID-19, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach z dniem 16 marca 2020r. zawiesza bezpośrednią obsługę interesantów.

Drzwi wejściowe do budynku PCPR zostaną zamknięte. Dokumenty prosimy składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz elektronicznej.

 

Punkt Interwencji Kryzysowej działający w poniedziałki i środy w siedzibie PCPR będzie nieczynny do odwołania.

 

Prosimy kontaktować się z nami telefonicznie oraz mailowo, poniżej nr telefonu:

 

 

Kontakt:

telefon: (91) 88 74 120  w godź. od 7oo do 15oo  

fax: (91) 88 74 126,

adres mailowy : pcprpyrzyce@wp.pl

 

                                                                                         Dyrektor  PCPR w Pyrzycach

 

                                                                                                     Barbara Sykucka

 

 

 

 

Komunikat Dyrektora PCPR

 

Z uwagi na konieczność zastosowania środków ograniczających potencjalne możliwości

rozprzestrzeniania się koronowirusa Covit-19 uprasza się mieszkańców Powiatu Pyrzyckiego

o rezygnację z osobistego załatwiania spraw w PCPR.

Zachęcamy do korzystania z poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej i telefonów.

Jednocześnie informujemy, że termin składania wniosków o dofinansowanie likwidacji

barier architektonicznych,w komunikowaniu się i technicznych

ze środków PFRON zostaje przedłużony do 30 kwietnia 2020 r.

 

 

Kontakt:

telefon: (91) 88 74 120,

fax: (91) 88 74 126,

adres mailowy : pcprpyrzyce@wp.pl,

 

 

 

 

 

 

                                                                  Dyrektor PCPR w Pyrzycach

                                                                  Barbara Sykucka

 

 

 

Informacja dla studentów

 

 

Przypominamy, że do 31 marca 2020 r. można składać wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w roku akademickim 2019/2020 w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” - Modułu II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym).

W bieżącym roku znacząco ułatwiliśmy osobom niepełnosprawnym ubieganie się o pomoc w ramach programu, gdyż od dnia 1 marca br. wniosek o dofinansowanie składa się przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW): https://sow.pfron.org.pl/

Bez straty czasu, wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier.

Serdecznie zapraszamy do złożenia wniosku!

Dzięki SOW możliwe jest załatwienie sprawy drogą elektroniczną na każdym jej etapie:

  • uzyskanie informacji,
  • wypełnienie wniosku,
  • podpisanie i złożenie wniosku,
  • dokonanie uzupełnień,
  • zapoznanie się ze wzorem umowy,
  • rozliczenie dofinansowania.

Nawiązując do  sygnalizowanych w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa trudności w uzyskaniu zaświadczenia z uczelni (o zaliczeniu semestru albo kontynuowaniu nauki), potrzebnego do rozliczenia udzielonego dofinansowania lub złożenia nowego wniosku o dofinansowanie informujemy, że  realizatorzy programu mają kompetencje do przywrócenia terminu związanego z realizacją programu, w tym na złożenie wniosku lub dostarczenie dokumentów potrzebnych do rozliczenia przyznanego dofinansowania.  

Ponadto, w przypadku konieczności dołączenia skanu zaświadczenia z uczelni o kontynuowaniu nauki do wniosku o dofinansowanie (w sytuacji, gdy uczelnia nie jest dostępna z uwagi na podjęte działania w związku z koronawirusem) dopuszczalne jest dołączenie skanu informacji z uczelni  o aktualnym braku możliwości uzyskania wymaganego zaświadczenia (np. uzyskanej za pośrednictwem USOS lub witryny uczelni). Skan takiej informacji zastępuje w SOW wymagany załącznik do czasu odzyskania możliwości uzyskania odpowiedniego, wymaganego dokumentu.

Natomiast warunki przekazania dodatku na pokrycie innych kosztów kształcenia w ramach Modułu II programu, określone są w umowie dofinansowania. Przypominamy - dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia może być wypłacony wtedy, gdy Wnioskodawca wypełni zobowiązania umowne w tym zakresie. Konieczne jest przedłożenie przez Wnioskodawcę informacji o zaliczeniu semestru objętego dofinansowaniem. Uznanie zaliczenia semestru odbywa się na podstawie udokumentowanej informacji o frekwencji (uczestnictwie w zajęciach) lub potwierdzającej, że uczeń/student pobierał naukę w semestrze objętym dofinansowaniem np. poprzez wpis na kolejny semestr, w tym warunkowy, informację o dopuszczeniu do sesji egzaminacyjnej, potwierdzenie zdania egzaminu w trakcie sesji egzaminacyjnej, np. w formie oceny itp. Źródłem informacji o zaliczeniu semestru może być np. indeks, wydruk z USOS, zaświadczenie uczelni, itp.

Więcej informacji o wysokości dofinansowania i zasadach przekazania środków w 2020 roku znajduje się w części dot. „Informacje dla studentów”.

Zachęcamy do korzystania z możliwości składania wniosków bez wychodzenia z domu a także do kontaktu z bezpłatną infolinią pod numerem 800 889 777.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

Ruszył elektroniczny nabór wniosków w ramach programu "Aktywny samorząd" Moduł II

 

 

informuje, że z dniem 01.10.2019 r. rozpoczyna przyjmowanie wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, poprzez dofinansowanie lub refundację kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym:

 

1. opłata za naukę (czesne),

 

2. dodatek na pokrycie kosztów kształcenia,

 

3. dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.

 

 

 

UWAGA!

 

Termin przyjmowania wniosków w Module II dotyczącego roku akademickiego/ szkolnego 2019/2020 upływa z dniem 10.10.2019 r.

 

 

Wnioski można składać w wersji elektronicznej poprzez platformę SOW: https://sow.pfron.org.pl/ lub w wersji papierowej w siedzibie PCPR, przy ul. Młodych Techników 7.

Osoby, które zdecydują się na złożenie dokumentów przez system elektroniczny przygotowany przez PFRON oraz posiadający kwlalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP mogą otrzymać dodatkowo do 800 zł wsparcia.

 

Druki wniosków dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Pyrzycach przy ul. Młodych Techników 7 (czynne: poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00) na stronie internetowej PCPR w zakładce AKTYWNY SAMORZĄD oraz na platformie SOW.

 

Do złożenia wniosku w formie elektronicznej wymagany jest podpis elektroniczny lub profil zaufany na platformie ePUAP. W przypadku składania wniosku drogą elektroniczną poprzez platformę SOW załączniki należy pobrać i w formie scanu dołączyć poprzez platformę SOW

w trakcie składania wniosku.

 

Szczegółowe informacje dot. programu znajdują się na stronie internetowej www.pfron.org.pl. Portal informacyjny System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (SOW) znajduje się na stronie PFRON: www.portal-sow.pfron.org.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festyn rodzinny

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach oraz Centrum Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Pyrzycach zaprasza rodziny zastępcze z terenu Powiatu Pyrzyckiego na "Festy rodzinny", który odbędzie się w dniu 30 maja 2019r.

Rozpoczęcie o godz.15.30 przy ul. Młodych Techników 5c

W programie przeidziano: turnieje, gry, zabawy oraz nagrody dla zwycięzców biorących w nich udział. Ciepły poczęstunek dla wszystkich uczestnków festynu.

Serdecznie zapraszamy.

 

 

                                                                                                                                                      

 

 

 

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej, którym  w powiecie pyrzyckim jest

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach

 

poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

 

Jest wiele dzieci, które zostały okrutnie doświadczone przez los.Pomóżmy stworzyć im normalne dzieciństwo.

 

Jeśli chcesz przyjąć je do siebie i obdarzyć ciepłem rodzinnym i zapewnić opiekę i wsparcie rozważ możliwość utworzenia rodziny zastępczej.

Rodziny zastępcze mają zapewnione wsparcie finansowe ze strony PCPR związane z przyjęciem i utrzymaniem dziecka w rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej udzieli kandydatom na rodziców zastępczych wsparcia i wszelkich informacji w tym zakresie.

 

Więcej informacji w trakcie indywidualnej rozmowy z pracownikiem PCPR w Pyrzycach.

 

PCPR w Pyrzycach

 

ul.Młodych Techników 7

 

tel. 91 8874120

 

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI:

Informacja

Utworzono dnia 06.12.2019

                             

czytaj dalej na temat: Informacja

Witamy!

Utworzono dnia 20.05.2016
Witamy na naszej nowej stronie internetowej.
czytaj dalej na temat: Witamy!

Zegar

Kalendarium

Maj 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny